Sta op tegen armoede!

#samen_voor_elkaar

Eerlijk en open zijn naar elkaar.

Wij vinden het heel belangrijk dat we eerlijk en open naar elkaar kunnen zijn. Zowel onderling in ons team als naar buiten toe. 

De kastjes zijn vrij toegankelijk. We gaan dan ook uit van de eerlijkheid in de mens. We krijgen vaak de vraag hoe misbruik van de kastjes tegen te gaan. We geven op de kastjes duidelijk aan wat het doel van het kastje is en gaan er dan ook vanuit dat mensen hier respectvol mee om zullen gaan. 

Ook vinden we het heel belangrijk dat er respectvol wordt omgegaan met de gegevens van iedereen. Mensen moeten zich veilig voelen als ze vragen of problemen hebben die ze willen bespreken. Wat er in vertrouwen met ons besproken wordt, zal ook nooit zonder overleg met anderen worden gedeeld. 
We gaan ook in op anonieme verzoeken, want we begrijpen dat de stap om hulp te vragen soms erg groot kan zijn.